โฆษิต

   ร้านปิด ตั้งแต่ วันที่ 18 ก.พ-17 เมษา

เพื่อจัดเตรียมหนังสือสำหรับ ออกบูธงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์